Achterstand

Achterstand

Afbeelding met een vrouw die op haar horloge kijktAls niet op tijd aan een financiële verplichting wordt voldaan ontstaat een achterstand. Een achterstand is niets meer dan een rekening die niet op tijd is betaald. Achterstanden krijgt u vanzelf, daar hoeft u niets voor te doen. U moet er iets voor laten: betalen.

Een achterstand is te zien als een kleine minilening. Op het moment dat u te laat bent met betalen gebruikt u geld van iemand anders. En dat is lenen.

De levensloop van een achterstand

Achterstanden hebben een bepaalde ‘levensloop’. Ze beginnen met een gewone rekening, een vordering, en groeien volgens een redelijk vaste route uit tot een waar probleem.

Vordering: Elke achterstand begint als een gewone vordering. Een rekening voor het betalen van een b,v, verzekering, of een abonnement. Dit is nog geen achterstand. Sterker nog: dergelijke rekeningen worden meestal vooruit gestuurd. Het bedrag moet b.v. betaald worden op de 30ste van de maand, maar de rekening komt al op de 14de. Er is dan nog geen sprake van achterstand.

Achterstand: Als de rekening niet voor de vermelde datum is betaald is er wel sprake van een achterstand. In de eerste weken van de achterstand is er nog niet zoveel aan de hand. De meeste leveranciers hebben het risico van achterstanden geaccepteerd.

Herinnering: Het wordt lastiger als de achterstand langer aanblijft. Leveranciers willen hun geld graag hebben en gaan herinneren. Volkomen terecht. Maar hiervoor worden kosten gemaakt en die worden (meestal) doorberekend. Over het algemeen is dit niet onoverkomelijk. Als de kosten worden doorberekend gaat het meestal om een paar euro.

Aanmaning: Als herinneren niet ‘helpt’ worden drastischer maatregelen genomen. Er volgt dan een aanmaning. Dit is een officiële brief, waarin de leverancier aangeeft dat er binnen een bepaalde termijn betaald moet zijn. Ook staat hierin dat, bij niet betalen, ‘de vordering uit handen wordt gegeven’. De leverancier schakelt dan een gespecialiseerd bedrijf in, dat de achterstand verder afhandelt. Aan de aanmaning zijn vrijwel altijd kosten verbonden. Deze kosten zijn altijd hoger dan de kosten van de herinnering.

Incasso: Wanneer betaling nog steeds uitblijft wordt de vordering over gedragen aan een gespecialiseerd bedrijf. Dit kan een incassobureau zijn, maar ook een (gerechts-)deurwaarderskantoor. Deze bedrijven moeten nog enkele malen de gelegenheid geven om alsnog te betalen.

Dwangbevel: Dit is de laatste stap voor de echte juridische stappen. Met een dwangbevel wordt u nog één maal gesommeerd om binnen een paar dagen te betalen. Hierna volgen onherroepelijk juridische stappen.

Juridische stappen: Wordt er uiteindelijk nog niet betaald, dan volgen de juridische stappen zetten. Er kan beslag gelegd worden op spullen en salaris. Als het om een vordering gaat voor de huur van een huis, dan kan de huur opgezegd worden en staat u op straat!

Kosten

Als een vordering eenmaal is overgedragen aan een incassobureau of een deurwaarder, is er bijna geen rem meer op de bijgeschreven kosten. Naast de kosten van het bureau of de deurwaarder komen ook wettelijke rente en eventueel griffie- en proceskosten om de hoek kijken. Een rekening van enkele tientjes kan daarmee oplopen tot ver boven de honderd euro.

Regelingen

Soms is het mogelijk om betalingsregelingen te treffen. In een vroeg stadium contact opnemen met de leverancier wil meestal wel wat ruimte bieden. Soms is het ook mogelijk om met het incassobedrijf nog afspraken te maken. Meer het is wel zo: Hoe later in het traject, hoe moeilijker het is om een regeling te treffen.