Belastingdienst en het CJIB

Belastingdienst en het CJIB

Enveloppen van de Belastingdienst en het CJIBOp de pagina Incassokosten hebben we gesproken over kosten die worden doorberekend bij een incasso-traject. De Belastingdienst en het CJIB zijn bijzondere gevallen. De Belastingdienst en het CJIB hebben een uitzonderingspositie. Nu hoopt u waarschijnlijk dat dit een positieve uitzondering is……….

HELAAS! Niets is minder waar.

Belastingdienst

De Belastingdienst heeft geheel eigen mogelijkheden om op betaling aan te dringen. Naast incassokosten kunnen zij ook boetes opleggen. Deze boetes kunnen oplopen tot 100% van de vordering. De rekening wordt dus gewoon verdubbeld.

Naast de financiële mogelijkheden heeft de Belastingdienst ook de beschikking over eigen deurwaarders met vergaande bevoegdheden. Beslaglegging kan makkelijker en u bent verplicht(!) mee te werken als een belastingdeurwaarder voor uw deur staat.

Maken normale leveranciers soms een afweging of alle moeite wel beloond zal worden, de Belastingdienst zal altijd tot invordering over gaan! Ook als dit leidt tot een faillissement. De Belastingdienst heeft bovendien voorrang bij de afhandeling van de betalingen. Als een faillisement volgt, zal uit de opbrengst van een faillisementsverkoop eerst de Belastingdienst worden betaald. Daarna mogen de overige schuldeisers de rest verdelen.

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

Het CJIB int alle boetes die in Nederland worden opgelegd. Het CJIB is het meest bekend van de verkeersboetes, maar ook andere boetes kunnen door deze organisatie geïnt worden. Als een boete op de deurmat valt wordt gelijk aangegeven wat de gevolgen zijn als betaling uitblijft. Er worden een aantal verhogingen aangegeven: De eerste verhoging is 50%, de tweede verhoging is 100% over het bedrag dat dan openstaat.: Een boete van  € 30,– euro loopt zo al snel op naar € 120,–.

Een deurwaarder stuurt u een bevel tot betaling, waarna verregaande incassomogelijkheden bestaan. Als betaling uitblijft kan de boete aan de deur worden opgeëist door de politie! Het kan ook zijn dat bij een verkeerscontrole wordt geconfronteerd met de openstaande boetes. Deze moeten dan ter plekke worden afgerekend. Ook op luchthavens kan aan saldo van openstaande boetes u opbreken. U mag simpelweg het land niet uit!

Daarnaast kan de auto door de politie worden weggesleept. De sleepkosten zijn dan uiteraard voor uw rekening. Ook kan uw rijbewijs worden ingevorderd. Blijven boetes onbetaald, dan is gijzeling nog een laatste drukmiddel. Voor elke € 100,– aan openstaande boete gaat u 1 dag naar de gevangenis………

Met het CJIB valt niet te onderhandelen en er zijn (nog) geen afbetalingsregelingen mogelijk!

Wettelijk geregeld

De uitzonderingspositie voor de genoemde organisaties is wettelijk geregeld. De gespecialiseerde juristen kunnen en zullen gebruik maken van alle wettelijke bevoegdheden!

[link-library settings=5]