Incasseren: Deurwaarder en Incassobureau

Incasseren

Enveloppen van incassobureausAls een rekening niet betaald wordt gaat de leverancier aanmanen. Als die aanmaningen niet helpen wordt het tijd om te incasseren. Hiervoor wordt meestal de hulp ingeroepen van een incassobureau of een (gerechts-)deurwaarder.

Een incassobureau of deurwaarder zal in eerste instantie met brieven aandringen op betaling. Blijft betaling uit, dan zal een deurwaarder aan de deur komen met een dwangbevel. Hierin staat een datum vermeld waarop de betaling uiterlijk binnen moet zijn. De termijn is meestal een paar werkdagen. Betalen per bank is dan meestal alleen nog mogelijk bij elektronisch bankieren. Als een overschrijving in een envelope naar de bank wordt gestuurd, is de termijn van betalen meestal al om voor de bank doorheeft dat er geld overgeschreven moet worden.

Verdere maatregelen

Als ook het dwangbevel niet tot betaling leidt zal beslag gelegd worden. Dit kan op goederen (sierraden e.d.) maar ook op tegoeden (spaarrekeningen) en inkomsten (salaris). Die laatste optie heet loonbeslag. In het uiterste geval kan een rechter worden ingeschakeld voor verdere dwangmaatregelen. Dit laatste kan leiden tot opzegging van contracten, verkoop van bezittingen en zelfs huisuitzetting.

Als extra voorwaarden zijn bij leningen vaak regels opgenomen die de overeenkomst automatisch beëindigen als u (al dan niet gedeeltelijk) ‘de beschikking over uw vermogen’ kwijt raakt. Dit betekent letterlijk dat, als er beslag gelegd wordt op b.v. de auto, leenovereenkomsten die niets met de achterstand te maken hebben, ook kunnen komen te vervallen. De geleende bedragen zijn dan, automatisch, direct opeisbaar. Hierdoor moet niet alleen de schuld die in de rechtzaak is opgenomen ineens betaald worden, maar ook het geleende bedrag moet direct worden terugbetaald. Soms zijn deze regels ook opgenomen in huurovereenkomsten. Bij vrije-sector huurwoningen bijvoorbeeld.

Kosten

Alle kosten worden bij de achterstand opgeteld. En daar wordt niet zuinig mee om gesprongen. Voor herinneren en aanmanen kan dit, afhankelijk van de hoogte van de vordering, al enkele tientjes tot enkele honderden euro’s zijn. Zodra het dwangbevel aan de orde komt lijkt het hek van de dam. De kosten lopen hoog op.

Zodra een gerechtelijke uitspraak nodig is, gaat het nog sneller. Alleen al het melden van de rechtszaak bij de griffie van een rechtbank kost al bijna € 100,–. Als het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt, komen daar nog vele honderden euro’s bij.