Incassokosten

Afbeelding met muntenAls rekeningen en aflossingen niet (op tijd) worden betaald, gaat een z.g. incassotraject van start. De kosten die dit met zich mee brengt heten incassokosten. Deze incassokosten worden bij u in rekening gebracht. Uw achterstand wordt dus verhoogd met alle ‘gemaakte’ incassokosten.

Incassokosten kunnen behoorlijk oplopen.

Welke kosten?

Herinneringskosten: Niet elke leverancier brengt deze direct in rekening. Soms gebeurt dit pas bij een tweede herinnering. Deze kosten kunnen door de leverancier worden bepaald. Soms zijn ze een euro. En soms beginnen ze met tien euro. De leverancier is vrij in het bepalen van het bedrag, zolang zij aannemelijk kunnen maken dat het echt de kosten van de herinnering zijn.

Aanmaningskosten: Na de herinneringen komt de aanmaning. Hiervoor geldt hetzelfde als voor de Herinneringskosten, alleen liggen de bedragen vaak wat hoger. Bedragen van veertig euro en ver daarboven zijn geen uitzondering.

Incassobureau en incassokosten: Het incassobureau kan ook kosten in rekening brengen. Dit kan een percentage zijn van het bedrag, maar meestal zijn het vaste bedragen. Het gaat meestal om bedragen van enkele tientjes.

Deurwaarderskosten en de kosten van het dwangbevel zijn de volgende stap. Zodra er een deurwaarder is ingeschakeld lijkt er geen rem meer te zitten op de kosten die in rekening gebracht kunnen worden. Dit is niet helemaal zo, er zijn wel degelijk regels, maar de kosten lopen heel snel op.

Afbeelding van een hamer in een rechtbankBeslaglegging en gerechtelijke invordering. Als het zover komt dat er beslag gelegd wordt en een rechter wordt ingeschakeld kunnen de kosten alleen maar torenhoog oplopen. Als het tot een rechtszaak komt worden alle kosten tot dantoe nog eens verhoogd met de kosten van de rechtszaak. Alleen al het melden van de vordering bij de rechtbank brengt griffiekosten met zich mee die kunnen variëren van negentig tot tweehonderd euro. Deze moeten betaald worden. OOK als de rechtszaak uiteindelijk niet doorgaat. Gaat de rechtszaak wel door, dan komen ook de kosten van die rechtszaak voor uw rekening.

De kosten zijn hoog!

De incassokosten kunnen vele malen hoger zijn dan de oorspronkelijke schuld. Alles bij elkaar genomen kan een achterstand van € 100,– uiteindelijk oplopen tot een kostenpost van € 700,– of meer. En NEE! Het verdwijnt niet allemaal in de zakken van de leverancier of de deurwaarder. Er worden wel degelijk kosten gemaakt. (Al lijkt het mij wel vreemd dat het versturen van een standaard incassobrief soms € 40,– moet kosten.)