Schuldconsolidatie

Een oplossing: Schuldconsolidatie!

Schuldconsolidatie: Losse schulden samenvoegen!Een manier om op een goede wijze van schulden af te komen is het consolideren (samenvoegen) van schulden. Bij schuldconsolidatie worden alle schulden ondergebracht in één nieuwe lening. Deze kan dan op een gecontroleerde manier worden afbetaald. Een dergelijke lening heet Consolidatielening.

Bij een schuldconsolidatie worden geen schulden kwijtgescholden. Alle schulden moeten volledig worden voldaan. Alleen het dringende karakter van de schulden vervalt. En daarmee het aangroeien van de herinnerings-, aanmanings- en deurwaarderskosten. Met schuldconsolidatie worden de kosten van achterstanden en schulden in de hand gehouden, waarmee daadwerkelijke afbetaling weer mogelijk wordt.

Schuldconsolidatie kan een hele goede oplossing zijn, maar dan moet er wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Welke voorwaarden dat zijn, kunt u lezen op de pagina ‘Voorwaarden‘. Als niet aan die voorwaarden voldaan kan worden, heeft schuld consolidatie en het aanvragen van een consolidatielening geen zin. In dat geval gaat het alleen maar om het verplaatsen van schulden. De oplossing moet dan gezocht worden in schuldsaneringstrajecten.

Consolidatielening

Als aan de voorwaarden kan worden voldaan, kan een consolidatielening een oplossing bieden. Een consolidatielening is een lening waarin andere leningen, achterstanden en schulden worden verrekend. Wat een consolidatielening precies inhoudt leest u op de pagina: Wat is een consolidatielening? Met een financier kan bekeken worden welk bedrag noodzakelijk is en kan een afbetalingsplan worden opgesteld. Ook kan worden vastgelegd wat de kosten van de lening zijn.

Veel voordelen

Hoewel de consolidatielening in het bedrijfsleven regelmatig wordt toegepast, komt dit in de particuliere wereld zelden voor. Helaas wordt de consolidatielening vaak nog gezien als een groot risico. Door vooroordelen over mensen met achterstanden en schulden staan veel financiers niet te springen om dergelijke leningen aan te bieden. Ook de regelgeving door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandse Bank (DNB), maken het verstrekken van deze leningen niet eenvoudig. Jammer, want er zijn veel voordelen aan deze leenvorm verbonden.

Voor de schuldeisers:

 • De rekeningen worden betaald. Er is geen onzekerheid meer over de vraag of betaling zal volgen. Het risico van een schuldsaneringstraject, waarbij delen van de vorderingen moeten worden afgeschreven, wordt voorkomen.
 • Het geld is snel beschikbaar. Er hoeft niet maanden gewacht te worden tot het geld binnen is. Het geld kan snel weer gebruikt worden voor het bedrijf.

Voor de lener:

 • Torenhoge incassokosten worden voorkomen.
 • Er ontstaat overzicht en rust, omdat de wirwar aan herinneringen en aanmaningen stopt.
 • Er ontstaat financiële ruimte omdat niet ad-hoc allerlei rekeningen ineens betaald moeten worden.

Voor de financier:

 • Tussen de geldlener en de financier ontstaat een vertrouwensband, die in de toekomst, zakelijk, extra kan worden uitgebaat.
 • De geldlener is extra gemotiveerd om voor tijdige afbetaling te zorgen.
 • Geld lenen kost geld! Dat geldt ook voor een consolidatielening. De geldlener kan met deze lening dus geld verdienen.

Voor de economie:

 • Bij de geldlener ontstaat ruimte om op een ‘normale’ manier aan de economie deel te nemen. Er kunnen op beperkte schaal extra aankopen worden gedaan, wat de economie in zijn geheel kan stimuleren.
 • De economische schade door afschrijving van vorderingen door bedrijven wordt beperkt.
 • Mensen met een financieel rustige achtergrond zijn productiever, gezonder en beter gemotiveerd.