Voorbereidingen

Voorbereidingen

Afbeelding van een rekenmachineVoor het aanvragen van een consolidatielening moeten een aantal dingen goed zijn uitgezocht. Papieren moeten bij elkaar gezocht worden en er moet veel rekenwerk worden gedaan. Deze voorbereidingen kunnen tijdrovend zijn en u moet ze niet te lichtvaardig opvatten. Een goede voorbereiding is van groot belang voor het succes van een consolidatie.

Hieronder zetten we de voorbereidingen even op een rij.

Overzicht ‘Bezittingen en schulden’

Het is van groot belang dat er een goed en compleet overzicht is van alle bezittingen en schulden. Dit is om verschillende redenen van belang:

  • Dit is belangrijk om te kunnen bepalen of er nog een gedeelte van de schulden betaald kan worden uit de verkoop van bezittingen. Hiermee kan het bedrag van de consolidatielening wellicht lager uitvallen en wordt de mogelijkheid om daadwerkelijk een dergelijke lening te krijgen vergroot.
  • Een financier kan hiermee ook een inschatting maken van de mogelijkheden om (een deel) van het geld terug te krijgen als de afbetaling toch niet volgens plan verloopt.
  • De hoogte van de consolidatielening moet voldoende zijn om alle schulden die er in ondergebracht moeten worden ook daadwerkelijk te betalen. Als het totaalbedrag van de schulden niet klopt zullen snel nieuwe achterstanden en schulden ontstaan.

Bij het lijstje met de schulden moet onderscheid gemaakt worden tussen urgente schulden en niet-urgente schulden (zie: ‘Als het fout gaat‘). Het kan zijn dat de financier de lening (en zijn risico) wil beperken door alleen de urgente schulden te financieren.

Overzicht Inkomsten

Dit overzicht is van belang om te bepalen hoeveel aflossingscapaciteit er is. Hierbij moet de term aflossingscapaciteit anders worden benaderd dan bij een gewone lening bij een bank. Op basis van de regelgeving van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandse Bank (DNB) hanteren banken een maximum te lenen bedrag. Als u binnen deze grens blijft kunt u nog af en toe uit eten en kunt u met vakantie. Als u de aflossingscapaciteit moet berekenen voor een consolidatielening, bent u dat stadium waarschijnlijk al voorbij.

Anders dan bij normale leningen bij een bank moet bij het vaststellen van het inkomen uitgegaan worden van het totale netto jaarinkomen. Dus inclusief vakantiegeld en eventuele toeslagen (dertiende maand, winstuitkering, reiskostenvergoeding, enz.). In een schuldensituatie moet zoveel mogelijk van het inkomen worden aangewend om de schulden af te lossen.

In het lijstje met de uitgaven moet een compleet overzicht worden gemaakt van alle uitgaven die gedurende het jaar gedaan moeten worden. Sommige uitgaven hebben een vast karakter (huur/hypotheek, verzekeringen, energie, enz.) en sommige zijn heel flexibel (benzine, telefoonkosten, enz.). Die laatste moet u goed inschatten. Het is beter om de kosten te hoog in te schatten, dan te laag. Geld overhouden is gunstig om sneller uit de problemen te komen. Geld tekort komen maakt het lastiger om aan de voorwaarden van de lening te voldoen.

Twee overzichten met uitgaven

Maak twee overzichten met uitgaven. De eerste is zonder aflossingen en rentes op bestaande, niet-urgente leningen. Deze kan gebruikt worden als de financier alle leningen in de consolidatielening wil onderbrengen. De aflossingen en rentes op de bestaande leningen zijn dan niet meer van belang, omdat deze komen te vervallen met de consolidatielening.

Het tweede overzicht is met de aflossingen en rentes op bestaande, niet-urgente leningen. Dit tweede lijstje kan gebruikt worden als alleen de urgente schulden in de consolidatielening worden ondergebracht. De aflossing en rente op de bestaande leningen zal dan ook moeten worden opgebracht, naast de aflossing van de consolidatielening.

Afronden

Afronden op hele euro’s mag. Dat verhoogd alleen maar de leesbaarheid van het overzicht. Daarbij moet u wel de volgende regels in het oog houden:

  • Inkomsten ALTIJD NAAR BENEDEN afronden.
  • Kosten ALTIJD NAAR BOVEN afronden.

Wees hier niet te zuinig! Afronden op hele euro’s kan, maar afronden op vijf of tien euro mag ook. Dit maakt het rekenen nog makkelijker. Bovendien is er dan een redelijke kans dat u aan het eind van het jaar een overschot opbouwt. Als kosten te hoog en inkomsten te laag worden ingeschat betekent dat alleen maar dat u aan het eind van het jaar een klein extraatje over heeft!

Voorbeeld

U kunt dergelijke overzichten maken op papier, maar een computer kan daarbij ook heel goed helpen. Op onze site vindt u een aantal werkbladen die u kunnen helpen met het maken van overzichten. Deze versie zijn gemaakt voor Microsoft Excel. Binnenkort komen ook andere versies beschikbaar. U vindt de werkbladen op de pagina Downloads.