Voorwaarden

Voorwaarden

Om een consolidatielening zinvol te laten zijn, moeten een aantal dingen worden voorbereid en moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De meeste van de voorbereidingen en voorwaarden zijn op deze site uitgebreider op andere pagina’s te vinden. Hier worden ze nog een keer op een rijtje gezet.

Voorwaarden

We beginnen met de voorwaarden, omdat deze het succes van een consolidatielening bepalen. Ze zijn ook het simpelste uit te leggen. Het gaat hier niet over de voorwaarden die de geldverstrekker stelt, maar over de voorwaarden die bepalen of een consolidatielening wel zin heeft.

De voorwaarden zijn in het begin meestal het struikelblok. Wordt niet aan deze voorwaarden voldaan, dan heeft het aanvragen van een consolidatielening totaal geen zin. De voorbereidingen kunnen dit struikelblok opheffen. Waarmee we deze pagina met goed nieuws kunnen afsluiten…….

Simpel gezegd: er zijn drie voorwaarden

  • Inzicht in de eigen financiële situatie. Als er geen inzicht is, kunt u zelf niet eens de kans van slagen inschatten. In dat geval zult u ook nooit een financier vinden die een consolidatielening wil verstrekken.
  • Aflossingscapaciteit. Er moet ruimte zijn om de consolidatielening terug te betalen. Dit vraagt wat rekenwerk. Een bank komt dan al snel tot de conclusie dat er te weinig ruimte is. Vooral omdat een bank rekening houdt met het maximaal te lenen bedrag. Mensen die behoefte hebben aan een consolidatielening zijn die grens vaak al voorbij. Voor een consolidatielening moet de grens dus anders liggen. Hoe die ruimte berekend kan worden, leest u bij de ‘voorbereidingen‘.
  • De wil om de problemen op te lossen. De financier moet er op kunnen vertrouwen dat u de consolidatielening op de afgesproken manier afbetaalt. Dat vraagt discipline en wilskracht. U moet wellicht ook extra inspanningen leveren (bijbaantjes enz.) om aan de verplichtingen te voldoen.

Als één van deze drie punten niet aanwezig is, heeft het aanvragen van een consolidatielening geen zin! Bij gebrek aan inzicht kan de hoogte van de consolidatielening te laag ingeschat worden. Gebrek aan aflossingscapaciteit kan er toe leiden dat de lening nooit afbetaald kan worden. En het gebrek aan wil zal ertoe leiden dat de consolidatielening uiteindelijk alleen maar een uitstel van executie is.

Objectief

De eerste twee voorwaarden zijn objectief vast te stellen. Dat wil zeggen: er zijn methodes om inzicht te krijgen in de eigen financiële huishouding en voor het berekenen van de aflossingsruimte. Het is wel even werk, maar met behulp van een computer is veel te bereiken, op dit gebied. U kunt het zelf doen, maar u kunt ook de hulp inschakelen van een budgetcoach. Sommige aanbieders van consolidatieleningen stellen dat ook als voorwaarde.

Als u zelf aan de slag wilt kunt u op de download-pagina een aantal hulpmiddelen vinden om inzicht in uw eigen financiële positie te krijgen.

Subjectief

De laatste voorwaarde is moeilijker. Deze kunt u alleen vaststellen door goed bij uzelf te rade te gaan. Het aangaan van een consolidatielening is niet iets simpels. Het is niet zomaar een handtekening onder een contract. De overeenkomst die u aangaat is bedoeld om op een gecontroleerde manier, binnen een afzienbare tijd, al uw schulden en achterstanden in te lopen. Dat gaat niet vanzelf!

U zult er veel voor moeten doen en, wellicht belangrijker, veel voor moeten laten, om een consolidatielening een succes te laten zijn. Verre vakanties, luxe etentjes, dure mobieltjes, grote auto’s, enz. Deze zult u allemaal moeten ontberen, omdat de aflossing van de schuld voorop komt te staan!