Hulp

Hulp: als het niet meer op eigenkracht lukt

Als de schulden te hoog zijn opgelopen of het oerwoud aan rekeningen, herinneringen en aanmaningen te groot is geworden kunt u hulp inroepen van mensen en organisaties die dit voor u onder controle kunnen krijgen.

Vrijwillig

Als het allemaal teveel wordt, is het mogelijk om vrijwillig hulp in te roepen. Dit kan in de vorm van een Budgetcoach, of een Budgetbeheerder. Hulp kan komen in de vorm van advies en support, maar ook door het volledig uit handen geven van alle activiteiten.

Soms is het moglijk om een consolidatielening af te sluiten. Met een dergelijke lening kunnen heel veel kleinere schulden, die een erg onrustig beeld geven, omgezet worden naar één grotere lening die gecontroleerd en over een langere termijn afgelost kan worden.

Het inroepen van externe hulp kan ook positief werken op de bereidwilligheid van schuldeisers om u tegemoet te komen met afbetalingsregelingen.

Verplicht

Soms heeft de hulp ook een verplicht karakter. Er is dan sprake van bewindvoering. Al dan niet in combinatie met een schuldsaneringstraject.

Als deze hulp verplicht is, dan wordt de hele financiële afhandeling uit handen genomen. U krijgt dan een bedrag voor de dagelijkse boodschappen. De rest wordt gebruikt voor het afhandelen van de financiële verplichtingen.

Bij een schuldsaneringstraject wordt, na drie jaar, het restand van de schulden kwijtgescholden. Hiervoor bestaat een wettelijke regeling.