Sociale lening

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een z.g. sociale lening af te sluiten. Deze lening kan door iedereen worden verstrekt, maar meestal is dit een lening van de Sociale Dienst van uw gemeente. De lening kan aangevraagd worden door het Buurtteam.

Gemeentelijke Kredietbank

Vroeger kon een Sociale Lening worden afgesloten bij de Gemeentelijke Kredietbank of de Nederlandse Kredietbank, een samenwerking van diverse gemeenten. Deze bank was door de gemeente speciaal opgezet voor het ondersteunen van maatschappelijke activiteiten en hulp bij financiële problemen. Een aantal jaren geleden is de wet gewijzigd en mogen dergelijke leningen niet meer door een centrale instantie worden verzorgd.

Buurtteam

Het oplossen van sociale problemen, waaronder schulden, wordt nu integraal aangepakt. Er is een verregaande samenwerking tussen alle diensten die daarbij betrokken zijn en het contact loopt daarvoor via de z.g. Buurtteams. Elke gemeente in Nederland heeft nu speciale teams die werken in een bepaald gebied binnen deze gemeente.

Omdat de Buurtteams een vast en vooral beperkt werkterrein heeft, kennen ze de problemen die in een buurt leven. Hierdoor kunnen zij de hulp beter coördineren en een totaaloplossing aanbieden. Hulp bij schuldsituaties is daar een onderdeel van. Via het Buurtteam wordt gezocht naar een oplossing en een sociale lening (verstrekt door de Sociale Dienst van de gemeente) kan daarbij horen.

Voorwaarden

Om voor een Sociale lening in aanmerking te komen moet wel aan bepaalde eisen worden voldaan. Welke eisen dat zijn, kunt u het besta vragen aan de medewerkers van het Buurtteam. Deze kunnen het beste beoordelen of u voor een dergelijke lening in aanmerking komt. De lening zal vrijwel nooit een op zichzelf staande oplossing zijn. Hij zal altijd deel uitmaken van een totaaloplossing.

Buurtteam inschakelen

Een buurtteam kunt u zelf inschakelen. Omdat de buurtteams door de gemeente worden georganiseerd, kunt u ook het beste op de website van uw gemeente kijken naar de mogelijkheden om contact op te nemen.