Huurkoop of Lease

Huurkoop is huren, niet kopen!

Huurkoop is een leningconstructie die makkelijk is, maar eigenlijk ook heel ongunstig. Het komt er op neer dat het product niet eerder wordt gekocht dan nadat de laatste termijn is betaald. Tot die tijd gelden alle betalingen als huur.

Huurkoop of Lease

Wat houdt huurkoop in? U wilt een wasmachine van € 600,–, maar u heeft het geld even niet. De winkel kan dan huurkoop aanbieden. De machine wordt bij u geplaatst en u kunt hem gewoon gebruiken. Zolang u maar alle termijnen van de overeenkomst gewoon betaald. De machine blijft eigendom van de winkel, hij wordt immers gehuurd. Pas na betaling van de laatste termijn gaat het eigendom op u over en wordt het echt uw wasmachine.

Lease is in wezen niets anders dan huur. Een lease-auto is meestal gewoon een auto die voor een aantal jaren wordt gehuurd. Het is afhankelijk van het contract of u, aan het eind van het contract, daadwerkelijk eigenaar wordt van het product. Dit hoeft dus niet altijd het geval te zijn. Lease kent twee hoofdvormen: Financial-lease en Operational-lease. Bij de eerste wordt alleen rekening gehouden met de aanschafprijs van het product. Bij Operational-lease zijn ook de onderhoudskosten in de overeenkomst verwerkt.

Risico’s

Huurkoop, of lease, kan dus een heel dure vorm van krediet zijn. Vaak ook erg ondoorzichtig. Het rentepercentage is vaak niet bekend en vaak ook niet welk deel van het huurbedrag wordt gebruikt om ‘kosten’ te dekken.

Het wordt extra duur als niet het volledige bedrag wordt betaald, immers, het eigendom gaat pas over na betaling van de laatste termijn. Theoretisch betekent dit dat de winkel de machine terug kan halen zodra u stopt met betalen. Dit, zonder dat er iets teruggestort hoeft te worden. Zelfs niet als u al €  400,– heeft betaald. De machine was formeel alleen maar gehuurd!

Beperkt gebruikt

Deze kredietvorm wordt nog maar beperkt gebruikt. Vooral in de witgoed-branche (wasmachine’s e.d.) wordt het nog openlijk als optie aangeboden. Minder bekend is dat het ook de basis is van de betaling voor de ‘gratis’ telefoons bij telefoonabonnementen. Dat toestel van € 400,– wordt echt niet zomaar weggegeven. Het aankoopbedrag zit, in de vorm van huurkoop in het abonnement verwerkt. Formeel mag u een toestel dat u via een abonnement ‘gratis’ hebt ‘gekregen’ dus niet weggeven of verkopen! Het is immers niet van u, maar u heeft het gehuurd.