Hypotheek/Onderpand

Hypotheek of onderpand

Een hypotheek is een vorm van lenen die door veel mensen wordt gekoppeld aan het kopen van een huis. Heel begrijpelijk, maar een hypotheek kan ook worden afgesloten op bv een boot. Het huis of de boot gelden dan als onderpand voor de lening. Ook andere dingen kunnen als onderpand gelden.

Hypotheek

Bij een Hypotheek gaat het vaak om een groot bedrag. De bank wil daarom een onderpand hebben. Wordt de lening niet (op tijd) terugbetaald, dan kan de bank dit onderpand verkopen en uit de opbrengst de lening aflossen. Ook worden uit de opbrengst dan de kosten betaald die de bank moet maken om het onderpand te kunnen verkopen.

Theoretisch is het geld dat overblijft voor u, maar omdat het een ‘gedwongen’ verkoop is, levert het onderpand vaak niet genoeg op om de schuld af te lossen en de kosten te betalen. Er blijft dan een restschuld over.

De kosten van een Hypotheek kunnen hoog oplopen. De rente is vaak laag (slechts enkele procenten), maar er zijn vrijwel altijd afsluitkosten. Versneld aflossen wordt in veel gevallen ook nog eens ‘beboet’.

Het onderpand van de Typotheek moet een z.g. Onroerend goed zijn. Dat zijn goederen die op naam geregistreerd zijn en niet zomaar verkocht kunnen worden.

Andere leningen met onderpand

Het is ook mogelijk een lening af te sluiten met z,g, Roerende zaken. Dit zijn alle dingen die waarde bezitten. In geval van een Hypotheek blijft het gebruik vaak bij de lener. Het huis kan niet ergens worden opgeborgen en de lener moet ook ergens wonen. Bij Roerende zaken moet het onderpand vaak wel aan de uitlener worden afgegeven.