Normale kosten

Normale kosten

Alle leenvormen kennen normale kosten. Welke dat zijn en hoe hoog deze zijn is afhankelijk van de leenvorm en de aanbieder van de lening. Hieronder vindt u de meest voorkomende vormen.

Rente

In vrijwel alle gevallen is er sprake van rente. De hoogte van die rente wordt  afgestemd op de risico’s bij de lening. Een Hypotheek heeft een lage rente, omdat er een onderpand is die voor afbetaling van de lening kan worden gebruikt. Dit geldt ook voor leningen met een ander onderpand. Leningen zonder onderpand hebben die zekerheid niet en daarom een hogere rente.

Rente kan op veel manieren berekend worden. Op de pagina ‘Rente en berekenen‘ leest u meer over de verschillende varianten en de invloed die deze hebben op de hoogte van de totale kosten.

Afsluitkosten

Naast de rente, kan er ook sprake zijn van afsluitkosten. Dit komt vooral bij Hypotheken voor, maar niet alleen daar. Ook bij relatief kleine leningen kunnen afsluitkosten een rol spelen. De kosten die moeten worden gemaakt kunnen dan meestal niet gedekt worden uit de rente-opbrengst van de lening. Afhankelijk van de aanbieder van de lening kunnen deze kosten hoog oplopen.

Boetes

Soms worden boetes in rekening gebracht, als versneld wordt afgelost. De aanbieder van de lening verwachtte tijdens de lening een bepaald bedrag te verdienen. Als versneld wordt afgelost, is de looptijd korter en verdient hij dus minder. Ook kan het zijn dat in het begin van de lening te weinig rente wordt berekend (zie ‘Rente en berekenen’). Als eerder wordt afgelost, kan dan het tekort aan rente niet meer worden ‘ingelopen’.  Om dit tegen te gaan wordt dan een ‘boete-clausule’ opgenomen in het contract. De hoogte van de ‘boete’ kan afhankelijk zijn van het moment waarop wordt afgelost.

Andere kosten

Bij leningen met een hele lange looptijd en/of een hoog leenbedrag, kan het zijn dat er, naast de lening, een levensverzekering moet worden afgesloten. Deze verzekering zorgt dan voor afbetaling als de lener bv komt te overlijden. De premie van de levensverzekering wordt over het algemeen in de aflossing meegerekend. Het kan zijn dat voor de levensverzekering ook een medische keuring nodig is. Deze kosten komen ook voor uw rekening.

Tip

Als u een lening zoekt, vergelijk dan niet alleen het rentepercentage, maar ook deze bijkomende kosten.