Leningen

Leningen: tijdelijk geld

Om tijdelijk wat extra geld te hebben kunt u een lening afsluiten. Bij een lening krijgt u geld tot uw beschikking tegen de bolofte dat u het later terug betaald.

Voor gewone leningen bestaan in Nederland een aantal varianten. De eerste twee die we hier noemen lijken heel erg op elkaar, de derde is duidelijk afwijkend. Bij gewone leningen vertrouwen de betrokkenen elkaar, er wordt geen onderpand of borg gevraagd.

Onderhandse lening

Deze lening kennen we allemaal: Als kind hebben we allemaal wel eens een spannend boek willen kopen terwijl de spaarpot leeg was. Papa en Mama schoten het dan voor en uit het zakgeld werd de ‘lening’ dan terug betaald.

Bij Onderhandse leningen gaat het om vertrouwen. Degene die het geld uitleent vertrouwt er op dat het geld terug komt op basis van de belofte van de geldlener. Soms wordt wel een en ander op papier vastgelegd, maar het heeft altijd een informeel karakter.

Deze leenvorm wordt vooral gebruikt bij leningen tussen twee of meer mensen (Juridisch: Natuurlijke Personen).

Persoonlijk krediet of Persoonlijke lening (PL)

Een Persoonlijk krediet wordt in de meeste gevallen verstrekt door een bank. Hij lijkt op een Onderhandse lening, omdat het vooral op vertrouwen is gebaseerd, maar het wordt allemaal wat formeler geregeld.

Een Persoonlijk krediet is een lening van een organisatie (Juridisch: Rechtspersoon) aan een particulier (Juridisch: Natuurlijke Persoon).

De Onderhandse lening en het Persoonlijk krediet hebben allebei een vaste looptijd met een vast bedrag dat moet worden afgelost. Bij deze leningen wordt een afgelost bedrag afgetrokken van het geleende bedrag. De leningen wordt dus steeds minder. Afgeloste bedragen kunnen niet opnieuw worden opgenomen.

De vergoeding voor het lenen (de rente) ligt vaak vast voor de hele looptijd van de lening.

Doorlopend krediet

Bij het Doorlopend krediet wordt niet afgesproken hoeveel er wordt geleend, maar hoeveel er geleend KAN worden. Dit is het ‘kredietlimiet’. Je hoeft dus niet direct het volledige bedrag op te nemen, je kunt je beperken tot het bedrag dat je op een gegeven moment nodig hebt.

 

Kenmerkend aan een Doorlopend krediet is dat het ‘doorlopend’ is. Bij een Onderhandse lening en een Persoonlijk krediet is de lening afgelopen als de laatste aflossing betaald is. Een doorlopend krediet stelt de kredietlimiet onbeperkt beschikbaar. Is (een deel van) de lening afgelost, dan kan het bedrag toch gewoon weer worden opgenomen voor andere uitgaven. Bij een aanbieding van een doorlopend krediet wordt vaak wel een looptijd genoemd, maar in de praktijk lopen deze kredieten vele jaren door.

 Een ander kenmerk van een Doorlopend krediet is dat de vergoeding niet voor de hele looptijd vast wordt gelegd. Bij het aangaan van dit soort leningen wordt wel een rentepercentage genoemd, maar vaak kan dit later worden aangepast.

 Flitskrediet

 Steeds vaker worden via websites flitsleningen aangeboden. Dit zijn kleine leningen, vaak tot € 800,–, die eenvoudig via een website kunnen worden aangevraagd. Deze leningen zijn een speciale vorm van de Onderhandse lening. Vaak met de mededeling dat het geld binnen enkele uren op de rekening kan staan. En als klap op de vuurpijl: vaak 0% rente! Dit is ideaal, als de stroomrekening nu betaald moet worden, terwijl het salaris pas over 5 dagen binnenkomt………….. Zou u denken.

Flitskredieten zijn de ‘luis in de pels’, zoals dat heet. Veel mooie beloftes en zoete praatjes! Maar in werkelijkheid……

In de meeste gevallen is er tijd nodig om de aanvraag te behandelen. En die is in vrijwel alle gevallen langer dan die paar uur. Meestal een paar dagen tot een week! De belofte van 0% rente klopt vaak wel, alleen zijn er aan het aanvragen van de lening kosten verbonden. En die kosten lopen op, als de aanvraag sneller moet worden behandeld. Binnen een paar uur het geld op de rekening hebben kan dus wel, maar dan betaalt u wel de hoofdprijs aan kosten!

Het geld moet ook snel terugbetaald worden. Vaak binnen drie á vier weken. En u kunt maar het beste zorgen dat dat gebeurt! Bent u te laat, dan wordt het automatisch een ‘gewone’ lening. Met rente. En vaak niet zo’n kinderachtig percentage als 8%. Nee ik heb rentes van 25% en meer voorbij zien komen! Plus boetes voor te laat betalen!

Deze kredietvorm is dus alleen interessant als u niet om het geld zit te springen en zeker weet dat u op tijd terug kunt betalen. Als de financiën niet op orde zijn, wordt aan beide voorwaarden niet voldaan. Blijf dan uit de buurt van deze kredievorm!!!!