Oplossingen

Oplossingen

Als, na een inkomensdaling, opeens alles niet meer zo makkelijk betaald kan worden, is er een probleem dat opgelost moet worden. In veel gevallen betekent gewoon doorgaan een zekere weg naar een faillisement. En dat willen we allemaal voorkomen. Daarom moet gezocht worden naar oplossingen. Oplossingen die de huidige situatie verbeteren, maar ook oplossingen om herhaling te voorkomen. Maar daar moet wel wat voor gebeuren.

Overzicht

Wat absoluut belangrijk is: OVERZICHT. Als er achterstanden ontstaan komen niet alleen meer de normale rekeningen, maar ook de herinneringen en de aanmaningen. Als er dan geen goed overzicht is van wat betaald moet worden, lopen de zaken door elkaar heen.  Op een gegeven moment ziet u dan door de bomen het bos niet meer. U vergeet dingen te betalen, of denkt dat u een rekening al betaald heeft, terwijl u eigenlijk een andere rekening hebt betaald. Overzicht is van Levensbelang.

Balans

Vaak ontstaan achterstanden en schulden, als er plotseling iets wijzigt in de verhouding tussen het inkomen en de uitgaven. Er komt minder geld binnen, omdat een baan wegvalt, of er zijn extra kosten. Bijvoorbeeld omdat iemand ziek wordt en daar hoge kosten aan verbonden zijn.

Als er overzicht is, kan ook makkelijk worden gekeken hoe er weer evenwicht kan worden gevonden tussen inkomen en uitgaven. Als er structureel meer uitgegeven wordt dan er binnenkomt, is er geen oplossing!

Wat u zelf kunt doen.

In deze situatie is het tijd voor actie. Wij geven u een aantal tips zodat u zelf actie kunt ondernemen. Het zijn simpele dingen, maar u moet er maar net op komen. Of even in de goede richting gewezen worden. Maar in grote lijnen komt het hier op neer:

  1. Creëer overzicht
  2. Probeer te overleggen met de schuldeisers
  3. Bespaar waar mogelijk
  4. Probeer geld ‘vrij’ te maken door overbodige bezittingen te verkopen
  5. Probeer extra inkomen te krijgen

De goede mix van de genoemde vijf actiepunten kan zorgen voor een situatie die een oplossing kan bieden voor de financiële problemen. Daarna kan worden gezorgd dat de situatie zich niet opnieuw gaat voordoen.