Kortingssysteem

Kortingssysteem

Een groot aantal gemeentes kent een speciaal kortingssysteem voor mensen met een klein inkomen. Deze systemen zijn bekend onder vele namen. In Utrecht kennen we b.v. de U-pas.

Met zo’n kortingsyssteem kunt u korting krijgen op allerlei voorzieningen. Welke, is volledig afhankelijk van de gemeente. De U-pas van de gemeente Utrecht geeft korting op een ziektekostenverzekering, maar in andere gemeenten is dit niet het geval. Kijk dus bij uw gemeente of deze een kortingssysteem aanbiedt en welke voordelen deze voor u biedt.

Andere systemen

Naast de eerder genoemde systemen zijn er ook nog andere regelingen waarmee u korting kunt krijgen op bepaalde uitgaven. Zo kunnen gemeentelijke belastingen worden verlaagd of kwijtgescholden. Of er zijn subsidies mogelijk voor bepaalde uitgaves. Een voorbeeld hiervan is de huursubsidie.

Voor wie?

Over het algemeen zijn de kortingsystemen bedoeld voor mensen met de laagste inkomens. Dat betekent dan het inkomen op, of net boven de bijstandsuitkering mag zijn. Verdient u meer, dan komt u niet voor deze kortingsystymen in aanmerking.

Omdat de kortingsystemen worden toegewezen aan mensen met een laag inkomen, valt er wel een groep mensen buiten de boot. Mensen die een hoger inkomen hebben, maar door hoge kosten te weinig overhouden missen vaak de voordelen van deze systemen.

Altijd aanvragen

Mocht u van mening zijn dat u in aanmerking moet komen voor een dergelijk kortingssysteem, vraagt u hem dan gewoon aan. Wellicht kent uw gemeente een uitzonderingsregel. Het kan ook zijn dat een gemeente u verder kan helpen met de mogelijkheden die in uw omgeving wel voorhanden zijn.