Vervoer

Vervoer

Dit is een belangrijk punt. Op vervoer is meestal te bezuinigen. Maar niet altijd. Het is heel belangrijk om goed door te rekenen wat de kosten zijn en hoe het vervoer anders geregeld kan worden.

Behoefte

Een eerste vereiste om op vervoerskosten te kunnen bezuinigen is, om te kijken welke behoefte er is aan vervoer. Het resultaat kan heel uitgebreid zijn, maar het komt er vooral op neer dat er gekeken moet worden welk vervoer noodzakelijk is. Niet zozeer wat we graag willen.

De kans is heel groot dat u ontdekt dat een groot deel van de vervoersbehoefte ingevuld kan worden met lopen of met een fiets. Maar er zullen ook reizen gemaakt moeten worden met andere vervoermiddelen. Iedereen heeft wel eens een auto nodig.

Om de noodzakelijke kosten goed uit te kunnen rekenen moet een vervoersplan worden gemaakt. Daarin wordt duidelijk wat lopend of fietsend gedaan kan worden en hoe vaak een ander vervoermiddel gebruikt moet worden.

Berekenen

De volgende stap is dat er uitgerekend moet worden welk vervoermiddel het goedkoopste is. Dit lijkt simpeler dan het is. Simpel de auto verkopen en overstappen op het openbaar vervoer is niet per definitie een bezuiniging. Ondanks wat vaak gezegd wordt.

Lopen en de fiets zijn natuurlijk het goedkoopst. Maar uiteraard is dit niet altijd een alternatief.  Dan kan berekend worden hoe het vervoer zo goedkoop mogelijk geregeld kan worden.

Het is belangrijk om alle kosten mee te nemen en goede inschattingen te maken van de behoefte. Denk bij een auto om de vaste kosten (verzekering en wegenbelasting) en de kosten per kilometer (benzine en onderhoud).  Bij de kosten voor het openbaar vervoer moet goed gekeken worden naar de reisafstand. Ook moet rekening gehouden worden met kortingsmogelijkheden.

Daarnaast moet rekening gehouden worden met de uitkomsten van het vervoersplan. Is het aantal keren dat een auto noodzakelijk is voldoende om zelf een auto aan te houden? Of is het regelmatig huren van een auto, aangevuld met fietsen goedkoper?

Openbaar vervoer of auto?

Zoals gezegd wordt vaak beweerd dat het openbaar vervoer altijd goedkoper is dan de eigen auto. Vaak klopt dit, maar niet altijd. De eigen auto kan goedkoper zijn als het een zuinige auto is, weinig onderhoud in garages noodzakelijk is en er weinig afschrijving is. Daarnaast is ook het aantal malen per week van belang.