Verzekeringen

Verzekeringen

Verzekeringen zorgen voor financiële zekerheid. Zekerheid op het moment dat er iets gebeurt wat erg hoge kosten met zich mee kan brengen. Vaak wordt daarbij gedacht aan een ongeluk. Iets wat we allemaal proberen te voorkomen, maar wat toch voor kan komen. Verzekeringen zorgen er dan voor dat de financiële gevolgen van die gebeurtenis worden opgevangen.

In Nederland kennen we twee soorten verzekeringen: Levensverzekeringen en Schadeverzekeringen.

Levensverzekeringen

Levensverzekeringen zijn verzekeringen die te maken hebben met z.g. ‘levensgebeurtenissen’. Een levensverzekering zal vrijwel altijd een keer uitbetalen. De bekendste vormen van een levensverzekering zijn de pensioenvoorziening en de overlijdensverzekering. Iedereen overlijdt op enig moment en we hopen allemaal de pensioenleeftijd te bereiken.

In hoeverre op deze verzekeringen is te bezuinigen hang een klein beetje af van de manier waarop de verzekeringen zijn afgesloten. Een pensioenvoorziening die u zelfstandig heeft afgesloten kan soms wel worden stopgezet, maar als deze via en collectieve verzekering van uw werkgever loopt, kan dit over het algemeen niet.

Behalve bij een collectieve verzekering via de werkgever zijn deze verzekeringen niet verplicht.

Schadeverzekeringen

Schadeverzekeringen zijn verzekeringen waarvan iedereen hoopt dat ze nooit hoeven uit te betalen. Deze verzekeringen zijn bedoeld om de schade die het gevolg is van een gebeurtenis te vergoeden. Als u met de auto een ongeluk krijgt, zal de verzekering mogelijk de reparatie van de auto betalen.

Ook de ziektekostenverzekering is een schadeverzekering. Deze vergoed de financiële schade van het ongeluk dat u ziek wordt.

De meeste schadeverzekeringen zijn niet verplicht. Maar een aantal wel. Iedere Nederlander wordt geacht om een ziektekostenverzekering te hebben. Ook een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering moet. Als u een auto, bromfiets, boot, etc. heeft, moet u ook een verzekering hebben.

Alleen bij onoverkomelijke bezwaren is voor een aantal verzekeringen ontheffing te krijgen. Maar dit is aan zeer strikte eisen gebonden.

Bezuinigen

Op verzekeringen is vaak te bezuinigen. De meest voor de hand liggende verzekeringen zijn de ziektekostenverzekering en de autoverzekering. Maar ook de brand/inboedelverzekering kan vaak voordeliger worden afgesloten.

Bij het oversluiten van verzekeringen moet u rekening houden met de termijn van het contract. Vaak is er sprake van een jaarcontract. Tussentijds overstappen is dan vaak niet mogelijk. Kijk ook of de verzekeringen nodig zijn. Soms is er een extra verzekering voor apparatuur, terwijl dit vaak ook in de normale verzekering is gedekt.