Erger voorkomen

Voor aan een oplossing kan worden gewerkt moet eerst een stabiele situatie ontstaan. Het is absoluut noodzakelijk om de inkomsten en uitgaven onder controle te krijgen. Erger voorkomen  een absolute must. Daarna moeten de problemen rustig worden opgelost. Dat is moeilijk. De verleiding om snelle oplossingen te zoeken is heel groot. Ook de verleiding om weg te lopen voor de problemen is een groot gevaar.

Voorkomen is (altijd) beter dan genezen

Het is belangrijk om te beseffen dat financiële problemen vaak voort komen uit een combinatie van dingen die tegelijk fout gaan. Vaak zijn die dingen niet eens uw eigen schuld. zijn de problemen niet door onzorgvuldigheid van u zelf veroorzaakt. Oplossen van financiële problemen is, echter, wel iets waar u bij betrokken moet zijn en blijven.

Financiële problemen kunnen ‘vanzelf’ ontstaan, maar ze lossen nooit vanzelf op. En dat oplossen kost veel inzet en moeite. Maar voorkomen van erger is noodzakelijk. Als de problemen alleen maar groter worden is de oplossing ver weg. Dan kan een consolidatielening ook geen uitkomst meer bieden.

Tips

Op deze pagina’s krijgt u een aantal tips. Een aantal tips zijn zeer voor de hand liggend, maar een aantal zijn zo vanzelfsprekend, dat u bijna zou vergeten dat ze een rol spelen. Een rol met soms grote gevolgen. In de volgende pagina’s worden een aantal van deze tips uitgewerkt.

De lijst is niet compleet. Sommige situaties komen veel voor. Sommige zij heel persoonlijk. Soms zijn het dingen die duidelijk fout gaan. Soms zijn het ook de kleine dingen, die u niet zo gauw als ‘probleem’ zult ervaren.

Categorieën

De tips zijn te verdelen in een aantal categorieën:

Ontwijking

‘Kop in ‘t zand’. Niet willen zien of aanvaarden dat er problemen zijn. Dit is de eerste stadium waarmee de problemen kunnen verergeren. Het gaat dan om dingen die gedaan moeten worden, maar waar u erg tegenop kunt zien. Denk hierbij aan het niet openen van enveloppen, bijvoorbeeld. Ook het bellen met schuldeisers en het maken van afspraken over het afbetalen van achterstanden kan soms erg stressvol zijn en daarom ‘vergeten”  worden. Hierdoor mist u het overzicht en kunnen makkelijk ‘verrassingen’ ontstaan.

Naieviteit

Te veel vertrouwen in een oplossing kan ook heel verkeerd zijn. Oplossingen die te mooi zijn om waar te zijn, zijn dat meestal ook. Hulp aanvaarden bij het oplossen van financiële problemen kan heel goed zijn, maar daarbij moet toch altijd goed nagedacht worden. En soms is ook het nodige rekenwerk belangrijk om te zien of een voorgestelde oplossing ook echt een oplossing is. Weet ook altijd met wie u in zee gaat!

Voorbeelden

Op de achterliggende pagina’s vindt u een aantal voorbeelden uit de praktijk. Daarbij wordt ook uitgewerkt welke gevolgen deze voor uw financiële positie kunnen hebben. (Deze volgen op korte termijn)