Belenen

Belenen: verkoop met uitstel

Een alternatieve manier voor extra geld is het belenen van goederen. Dit kan bij z.g. pandjeshuizen, ook wel ‘Bank van lening’ genoemd. U neemt het voorwerp mee en biedt het daar aan. Er wordt een bedrag afgesproken dat u als lening krijgt en het pandjeshuis neemt het voorwerp in.

Er zijn nu twee mogelijkheden:

U komt binnen de afgesproken tijd terug om de lening plus rente af te lossen. U krijgt dan het voorwerp terug.

U komt NIET binnen de afgesproken tijd terug. Het voorwerp wordt eigendom van het pandjeshuis. Deze zal het dan verkopen om het bedrag van de lening en de rente terug te krijgen. Als het meer oplevert is dit extra winst voor het pandjeshuis.

Formeel

In wezen komt het er op neer dat het voorwerp als onderpand wordt gegeven voor een snelle, korte lening. Er is dus sprake van een leenovereenkomst. Wordt de lening niet op tijd terug betaald, dan wordt die leenovereenkomst automatisch omgezet in een verkoopovereenkomst. Het voorwerp wordt dan gekocht door het pandjeshuis. Dit is juridisch vastgelegd, op het moment dat u een overeenkomst aan gaat.

Opbrengst niet gygantisch

Omdat deze pandjeshuizen van de opbrengst moeten leven zullen ze bij de vaststelling van het leenbedrag altijd rekening houden met de marge die zij zelf op het product willen halen. Verwacht dan ook niet de hoofdprijs. Iets wat € 100,– op kan leveren bij verkoop zal in de regel niet veel meer dan € 40,– á € 50,– aan lening opleveren.

Er zijn in Nederland diverse pandjeshuizen, maar de meeste zijn in de Randstad te vinden.