Crowdfunding

Crowdfunding

Steeds vaker wordt Crowdfunding gezien als een mogelijk oplossing voor financiële problemen. Bij Crowdfunding wordt een groot aantal mensen aangesproken in de hoop dat enkelen (of velen) daarvan bereid zijn een bedrag beschikbaar te stellen. Als gift, of als lening.

Mensen worden aangelokt door succesverhalen van mensen die binnen een uur € 20.000,– ophalen. Toegegeven: Het KAN een oplossing zijn. Maar de praktijk is dat de kans heel klein is.

Mogelijkheden

Voor Crowdfunding bestaan vele mogelijkheden.

U kunt zelf een ‘Crowdfunding-campagne’ starten en alles zelf afhandelen. In de meeste gevallen komt u dan bij familieleden en vrienden terecht, waar u wellicht toch al de mogelijkheden voor een lening had bekeken.

Het is ook mogelijk om een Crowdfunding-campagne te starten via één van de speciale websites. Er zijn veel websites die deze dienst aanbieden, waaronder ook enkele in Nederland. Met deze websites bereikt u een veel groter publiek met, wellicht, ook een veel groter kapitaal.

Bij een Crowdfunding-campagne moet u aangeven waar u het geld voor wilt gebruiken. Soms lukt het met de omschrijving: ‘Schulden afbetalen’. Maar ga daar niet van uit. Mensen die geld storten willen meewerken aan iets moois. Persoonlijk geluk van de ontvanger hoort daar meestal niet bij!

Valkuilen

Naast de geringe kans dat de campagne een succes wordt, zijn er ook een aantal valkuilen. Deze hebben ondermeer te maken met de wijze waarop de Crowdfunding wordt afgehandeld en hoeveel mensen, voor welk bedrag, aan de Crowdfunding deelnemen.

Crowdfunding is er op gericht om van veel mensen, kleine bedragen bij elkaar te brengen. Als u de ‘pech’ heeft dat u één deelnemer treft die bereid is een groot bedrag te doneren, krijgt u een probleem. Het gaat namelijk om schenking. Schenkingen vallen in Nederland onder het Schenkingsrecht en als het bedrag te hoog is, moet er belasting over betaald worden!

Dit lot kan u ook treffen als u veel kleinere giften krijgt en de afhandeling plaatsvindt door een Crowdfunding-website. Als de website het geld incasseert en daarna aan u doorstort kan beredeneerd worden dat de kleine schenkingen aan de website zijn gedaan t.b.v. u. De website schenkt dan het bedrag aan u. En dat is gelijk weer een groot bedrag………….. Bovendien voert de website dan een financiële dienst uit. De site moet dan beschikken over een bankvergunning, voldoen aan de eisen van de AFM en onder controle staan van De Nederlandse Bank.

Voor leningen is het nog lastiger. Als de lening door een particulier wordt aangeboden en rechtstreeks met die particulier wordt afgesloten is er nog niet zoveel aan de hand. Als de website actief het contact tussen u en de aanbieder organiseert, als tussenpersoon gaat fungeren, of als de aanbieder een bedrijf is, moet er weer een bankvergunning zijn. Is dit niet het geval, dan is de overeenkomst op zijn minst nietig. En daarmee kan elke afbetalingsregeling vervallen en het totale bedrag in eens opgeëist worden.