Verkopen

Verkopen ruimt op en genereert geld

Afbeelding van een kratjeEen andere mogelijkheid om aan extra geld te komen is het verkopen van overtollige spullen. Afhankelijk van wat er verkocht wordt kan dit aardig opleveren. Maar met de huidige markt moet er wel moeite gedaan worden om die spullen aan de man te brengen. De tijd dat spullen op Marktplaats al verkocht waren als er op de knop ‘Plaatsen’ werd gedrukt is al enige tijd voorbij.

Verkopen kan op diverse manieren en via diverse kanalen.

Advertenties

We hebben Marktplaats al even genoemd, omdat dit de bekendste is. Maar er zijn nog veel meer sites op internet te vinden waar u verkoop-advertenties kunt plaatsen. Vaak kan dit gratis. Ook kan tegenwoordig vaak een ‘advertentie’ geplaatst worden op de sociale media, zoals Facebook. Op Facebook zijn daar zelfs speciale groepen voor opgericht.

Realiseert u zich wel dat deze manier van verkopen u in contact brengt met mensen die u niet kent. Afhankelijk van het product dat u aanbiedt kan het zijn dat deze mensen bij u thuis willen komen bezichtigen en/of ophalen. Als de goederen moeten worden verzonden moet er vertrouwen zijn dat alle verplichtingen nagekomen worden: de klant moet betalen en u moet verzenden.

Als de spullen moeten worden verstuurd is het bij advertentiesites gebruikelijk dat eerst wordt betaald (eventueel inclusief verzendkosten). Na ontvangst van het geld worden de goederen dan verstuurd. Vergeet dit versturen niet! Bij de meeste sites is het mogelijk om dit als misbruik, fraude en oplichting te melden. Omdat het geld is gestort op uw rekening, bent u ook redelijk snel te achterhalen. Bij het afhalen van goederen wordt aan de deur contant afgerekend.

Advertenties kunnen ook in een krant of tijdschrift worden geplaatst, maar daar kost het adverteren meestal geld en over het algemeen wordt daar niet zoveel meer naar gekeken. Een tijdschrift kan nog interessant zijn, wanneer het specifieke goederen betreft en het blad is gericht op mensen die daar in geïnteresseerd zijn. Een dure hengel zal op Marktplaats misschien niet zoveel opleveren, maar in een tijdschrift voor hobby-vissers kan wellicht wel een geïnteresseerde gevonden worden.

Ook is het bij de meeste supermarkten mogelijk om een advertentie op een bord te plaatsen. Dit is gratis. De klanten wonen dan meestal in de buurt en zullen dus in de meeste gevallen inderdaad aan de deur komen.

Markten

Verkopen kan ook via markten. Dit kan de plaatselijke rommel- of snuffelmarkt zijn, maar ook een ‘vakbeurs’. Welke markt het beste geschikt is voor uw producten kunt u wellicht zelf het beste bepalen. Ook op de markten is de koopzucht van het publiek behoorlijk teruggelopen. Verwacht dus niet dat alles in een halve dag verkocht is. Een plekje op een markt kost meestal een klein bedrag en u moet vroeg aanwezig zijn om de stand op te bouwen. Een belangrijke uitzondering is de vrijmarkt op Koningsdag.

Veilingen

Als het om echt bijzondere goederen gaat is het mogelijk om deze in te brengen bij een veiling. Veilingen mogen in Nederland alleen georganiseerd worden, als er een gediplomeerd veilingmeester aan verbonden is. Meestal worden de normale veilingen dan ook georganiseerd door een veilinghuis of vendu-huis.

Hier kunnen de goederen een redelijke prijs opleveren. De medewerkers van het huis kunnen van te voren een redelijke inschatting maken van de mogelijke opbrengst. Maar bedenk wel dat het een inschatting is. Geen garantie. Als er twee of drie kopers in de zaal zitten die telkens tegen elkaar opbieden gaat de prijs snel omhoog. Zit er maar één belangstellende in de zaal, dan is de opbrengst minimaal. Dit geldt, overigens, ook voor veilingsites.

Opkopers

Als u snel van uw spullen af wilt is het wellicht interessant om een opkoper te laten komen. Deze zulen natuurlijk proberen alleen de krenten uit de pap te halen. Let er dus op dat u ze de keuze geeft: alles of niets! Als de partij interessant is, zullen ze zeker voor alles kiezen. Bedenk wel dat opkopers kopen om weer te verkopen. U bent snel van uw spullen af, maar verwacht niet de hoofdprijs. De opkoper moet ook leven…….

Opmerkingen

Verkopen is een goede manier om extra geld te genereren. Maar het gaat daarbij wel om het verkopen van bezittingen. Meubels, gebruiksvoorwerpen of collecties. Hiervoor geldt: verkocht is verkocht. Het geld komt dus maar één keer binnen. Verkopen is geen vast extra inkomen. Als alles is verkocht, komt er geen extra geld meer binnen.

Emotie

Voor veel mensen is het moeilijk om bezittingen te verkopen. Dat is heel begrijpelijk. De meubels zijn niet ingekocht om ze te verkopen, maar om ze te gebruiken. “En er zijn wat mooie momenten beleefd op die oude bank………..” Toch moet u er doorheen. Als de achterstanden hoog oplopen is het goed om zelf met de verkoop te beginnen. Het extra geld is hard nodig.

Zelf beginnen

Vrijwillige verkoop levert absoluut meer op dan gedwongen verkoop bij een faillissement! Als uw bezittingen gedwongen worden verkocht, moet de verkoop zo snel mogelijk rond komen. Dat weten de opkopers ook en die bieden dan ook een lage prijs. Er moet immers verkocht worden, ook als het bod veel te laag is.

Hoewel het officieel niet is toegestaan, komt het ook voor dat opkopers vóór de verkoop onderling afspraken maken ovver wat er geboden wordt en hoe de ‘buit’ verdeelt wordt. Er kan dan geen sprake meer zijn van een goede opbrengst.

Waarschuwing

Let op dat u geen dingen verkoopt die vallen onder een huurkoop-contract. Deze spullen zijn gehuurd en NIET uw eigendom. Als u deze spullen wel verkoop pleegt u diefstal. Ook wanneer u spullen verkoopt waarop beslag is gelegd pleegt u een misdrijf.

Als u spullen gaat inkopen met de opzet om deze te verkopen, bent u met detailhandel bezig. U moet dan ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel en het Hoofdbedrijfschap Detailhandel. U moet een vestigingsvergunning hebben, een boekhouding bijhouden en belasting afdragen over de winst!

[link-library settings=6]