Herfinanciering

De Consolidatielening wordt gebruikt voor het herfinancieren van bestaande financieringen en schulden. Herfinanciering komt in het bedrijfsleven veel voor. Maar voor particulieren ligt dat anders.

Herfinanciering

In Nederland zijn leningen gebonden aan de regels van de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die regels bepalen een maximum bedrag dat door iemand geleend kan worden. Deze regels gelden alleen voor leningen van bedrijven aan particulieren. Leningen aan bedrijven vallen daar niet onder. Daarom zijn consolidatieleningen in de bedrijfswereld veel gewoner.

Consolidatie van schulden bij particulieren ligt veel moeilijker. Als schulden een last worden, zijn ze meestal zo hoog opgelopen dat de totale schuldenlast al boven de grens van de AFM ligt. Herfinanciering wordt dan al snel geblokkeerd. Banken kunnen deze leningen meestal niet aanbieden.

Particulieren

De meeste mensen zijn voor een herfinanciering aangewezen op vermogende particulieren. Mensen die meer rendement van hun vermogen willen dan de banken kunnen geven. Particulieren zijn niet gebonden aan de regels van de AFM. Het is, echter, lastig om deze vermogende particulieren te vinden. Ze adverteren over het algemeen niet.

De meeste particulieren hebben ook niet zoveel animo om aan particulieren te lenen. De risico’s zijn duidelijk: Een bedrijf kan blijven bestaan als de oprichter overlijdt. Maar een mens kan in een situatie terecht komen dat niet meer terugbetaald kan worden. Door arbeidsongeschiktheid, of overlijden, kan de het aflossen van een schuld in gevaar komen.

Sociale lening

In een aantal gevallen kan herfinanciering worden aangeboden met een sociale lening. Deze worden meestal door de gemeente aangeboden via de Sociale dienst. Deze leningen kunnen worden aangevraagd in overleg met het Buurtteam van uw gemeente. Welke voorwaarden voor deze leningen gelden is afhankelijk van uw gemeente, Uw buurtteam kan u daar verder over informeren.

In alle gevallen zal een goed overzicht van uw financiële situatie noodzakelijk zijn.