Vermeldingen

Vermeldingen

Op deze site worden vermeldingen geplaatst naar organisaties die actief informatie bieden over de onderwerpen ‘Lenen’, ‘Schulden’, ‘Hulpverlening bij schulden’ en ‘Schuldconsolidatie’. Met uitzondering van organisaties en individuen die leningen aanbieden en vermeldingen op de vraag- en aanbod-pagina’s zijn de standaard vermeldingen gratis.

Met deze vermeldingen worden de bezoekers verwezen naar uw organisatie en/of website.

Het is ook mogelijk een iets duidelijker vermelding te krijgen. Hiervoor is  een klein bedrag verschuldigd. Dit is om drie redenen:

  1. Een site kost geld. De domeinnamen, de hosting en het onderhouden van een site. Het moet allemaal betaald worden.
  2. De site moet gepromoot worden. Dat is van belang voor alle betrokkenen. Particulieren met financiële problemen, schuldeisers, informatie aanbieders en de aanbieders van diensten en leningen. Allemaal zijn ze gebaat bij een zo groot mogelijk publiek.
  3. Een drempel. We willen hier toch een drempel willen opwerpen tegen particulieren en bedrijven die misbruik willen maken van de positie waarin de bezoekers zich bevinden.

De tarieven zijn niet schokkend.

Uw organisatie biedt uitsluitend informatie aan: Gratis
Uw organisatie biedt leningen aan: € 41,25 per jaar (excl BTW)
U biedt persoonlijk leningen aan: € 49,90 per jaar (incl BTW)
U zoekt een consolidatielening: € 4,99 (incl BTW)

Wilt u meer weten? Stuurt u dan een mail naar zakelijk@consolidatielening.nl

Fraude

Wij werken mee aan fraudepreventie en fraudebestrijding! Als duidelijk is dat iemand die via deze site de bekendheid zoekt zich schuldig lijkt te maken aan fraude, zijn wij bereid om alle bekende gegevens aan de autoriteiten over te dragen.

Contacten

Alle contacten naar organisaties die informatie aanbieden zijn rechtstreeks. Bedrijven en organisaties moeten dan wel in alle openheid hun informatie aanbieden.

Contacten tussen mensen die een lening of dienst zoeken en de aanbieders van diensten en leningen lopen via ons. Wij geven dan minimale contactgegevens (telefoonnummer en naam) van u door aan de organisatie of particulier waarmee u contact wilt hebben. Deze besluit dan of het contact tot stand komt of niet. Daarna is onze rol uitgespeeld! Wij bemiddelen niet!

Op deze manier zijn de gegevens van particulieren door ons gewaarborgd!

Uw gegevens zullen nooit aan anderen beschikbaar worden gesteld. De gegevensbestanden zullen nooit worden verkocht en alle gegevens worden ‘off-line’ bewaard. De website heeft geen bestand met persoonlijke gegevens!